Home › Czy trzeba zwrócić się do doświadczonego korektora?

Czy trzeba zwrócić się do doświadczonego korektora?

Język pisany pozostaje jednym z najpopularniejszych sposobów komunikowania wiedzy i nic nie wróży jakiejś zmiany w najbliższym stuleciu. Dzięki wynalazkowi słowa pisanego komunikujemy się z rodziną i znajomymi na portalach społecznościowych, przygotowujemy listy rzeczy do spakowania, notujemy wiedzę z zajęć, wypełniamy ankiety, co pozwala na sprawne funkcjonowanie w życiu. Częstokroć bezbłędność tekstu, ortograficzna i stylistyczna, nie ma największego wpływu na poziom jego użyteczności, ale niekiedy jest inaczej. Zwłaszcza ma to zastosowanie w przypadku pisania listów motywacyjnych oraz curriculum vitae bądź różnych pism, a zatem wniosków wysyłanych do osób nam obcych i reprezentujących organizacje, od których chcemy coś dostać.

Byki w takowym podaniu mogą rzutować negatywnie na pierwsze wrażenie osoby decyzyjnej i rozwój całej sprawy, której tyczy się nieudolnie sporządzony list.

Dlatego trzeba przygotowywać te podania w dobrych programach do edycji tekstów, które pozwolą nam wystrzec się przynajmniej częściowo błędów, i pokazać je komuś zaufanemu do przejrzenia. Lecz co w wypadku tekstu o znacznie większej długości, który bywa pisany z planem możliwego opublikowania? Wtedy nieodzowne jest korzystanie z pomocy wykwalifikowanego korektora tekstów, który za stosowną opłatą wyręczy piszącego w żmudnym sprawdzaniu tekstu w celu odnalezienia błędów, oraz da gwarancję, że nasza twórczość nie przysporzy nam ujmy przed możliwymi czytelnikami. Ogółem, dbałość w aspekcie warstwy językowej tekstu winna być proporcjonalna do jego celu oraz wielkości.

Im bardziej ważny i dłuższy jest tekst, tym trafniejszym rozwiązaniem staje się korzystanie z usług doświadczonego korektora językowego..
Czytaj dalej: kalkulator kredytu gotówkowego
Threesome